DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

"Telefon client" pentru "Moldova Agroindbank"

(2007)

Scopul:

Implementarea subsistemului "Telefon client" în cadrul băncii comerciale"Moldova Agroindbank"

Descrierea proiectului

Subsistemul a fost integrat în sistemul bancar deja existent al"Moldova Agroindbank" - ]]>Globus]]>.

Subsistemul "Telefon client" oferă posibilitatea de a furniza servicii de plată și informație cu ajutorul telefonului cu selecție în ton  (fax) și este orientat către clienții băncii – persoane fizice și juridice mici.

Sarcini spre îndeplinire

  • Introducerea și procesarea diverselor tipuri de dispoziții de plată și alte tipuri strict formalizate;
  • Obținerea informației despre bancă și serviciile băncii (adresele filialelor, cursuri valutare, dobânzi la depozite ș. a.);
  • Primirea extraselor de diferite forme și formate prin fax, precum și  a altor informații din bancă;
  • Oferirea altor servicii informaționale clienților (inclusiv servicii de plată contra unui comision).

Caracteristici distinctive

  • Adaptarea la cele mai răspîndite tipuri de utilaj destinat telefoniei computerizate. Sistemul este creat pe baza Phone Hardware Engine – o interfață universală pentru echipamente telefonice create de diferiți  producători. Sînt menținute plăcile telefonice de tip Dialogic, Pika;
  • Arhitectura distribuită a sistemului oferă posibilitatea de a organiza un sistem centralizat de deservire a clienților la telefon, în cazul dispersării teritoriale a posturilor telefonice;
  • Flexibilitatea sistemului și modalitatea simplă de extindere a posibilităților și funcțiilor fără intervenția developerilor. Toate aplicațiile telefonice sînt elaborate în BS-Script – un limbaj avansat de programare orientat către obiect;
  • Posibilitatea recepționării prin telefon a informației din alte subsisteme ale DBD BS-Client v.3 - "Banca - Client" și "Internet - Client", precum și a administrarea acestora.

Despre Client

Moldova Agroindbank este o bancă universală şi dispune de licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru efectuarea tuturor tipurilor de operaţiuni în valuta naţională şi străină pe tot teritoriul Republicii Moldova şi pe pieţele internaţionale.

Lucrările noastre din acest proiect