DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

Schimbul de documente dintre bănci și Inspectoratul Fiscal

(2009)

Scopul:

De elaborat un sistem informațional cu scopul creării și schimbului de documente electronice între oficiile Inspectoratului Fiscal de Stat și structurile financiare. Sistemul va facilita transferul de la schimbul tradițional de documente la schimb electronic.

Descrierea proiectului

Sistemul informațional elaborat constă din cîteva funcții, care ulterior au fost integrate în infrastructura IT existentă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS) și a fost elaborată în funcție de posibilitatea prestării serviciilor în regimul 24/7/365.  

Soluția elaborată oferă participanților următoarele posibilități:

 • crearea/verificarea/prelucrarea documentelor electronice;
 • fixarea nivelului de prioritare a documentului;
 • configurarea procesului de gestiune a documentelor;
 • utilizarea semnăturii digitale pentru semnarea documetului;
 • trimitera/primirea documentului electronic;
 • legitimația electronică a autenticității documentului;
 • înștiințarea privind sosirea de noi documente;
 • confirmarea primirii documentului electronic;
 • utilizarea rechizitelor unice pentru documentele electronice;
 • crearea copiilor electronice pe hîrtie;
 • primirea informației  privind ciclul de viață a documentului;
 • crearea rapoartelor statistice pentru toate documente.

Sistemul de gestiune a documentelor între inspectoratele fiscale și structurile financiare a contribuit la creșterea eficacității cooperării dintre autoritățile de stat și organizațiile financiare prin intermediul procesului de optimizare a primirii deciziilor și prezentării informațiilor în mod accelerat.

Despre Client

Sarcina de baza a organului fiscal consta în exercitarea controlului asupra respectarii legislatiei fiscale, asupra calcularii corecte, varsarii depline si la timp la buget a sumelor obligatiilor fiscale. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lînga Ministerul Finantelor si fiecare inspectorat fiscal de stat teritorial, fiind subordonat primului:
a) au statut de persoana juridica si sînt finantate de la bugetul de stat;
b) activeaza în temeiul Constitutiei Republicii Moldova, al Codului fiscal si al altor legi, al hotarîrilor Parlamentului, al decretelor Presedintelui Republicii Moldova, al hotarîrilor si ordonantelor Guvernului, al deciziilor în problemele fiscale adoptate de autoritatile administratiei publice locale în limitele competentei.

Descarcă descrierea în PDF(PDF, 234.11 kb)

Din procesul de elaborare

Proiecte similare