DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

Schimb de date pentru Biroul de Credit

(2009)

Scopul:

De a crea o aplicație, care va gestiona transferul de date către Biroul Istoriilor de Credit (BIC) pe baza informațiilor primite din sistemul de evidență a creditelor participanților, și anume din sistemul automatizat al băncii. Soluția va valida informația și semnătura digitală a rapoartelor transmise în conformitate cu Legea Republicii Moldova "Cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală". Schimbul de date dintre Birou și bănci va decurge în conformitate cu cerințele internaționale de schimbul de date pentru Biroul Istoriilor de Credit – METRO 2.

Descrierea proiectului

Biroul de Credit reprezintă un element cheie pe piața bancară destinat creditării clienților. Baza de date a Biroului va conține toată informația necesară pentru verificarea istoriei de plată a unui produs creditar de către un client.

Soluția elaborată presupune gestionarea transferului de date către Biroul Istoriilor de Credit pe baza informațiilor primite din sistemul de evidență a creditelor participanțilorconform schemei menționate mai jos.   

Aplicația elaborată se va instala pe partea sistemelor bancare automatizate. Aplicația va evalua și analiza în fiecare zi rapoarte oferite de către bancă privind creditele eliberate.  După descărcare, angajatul băncii va primi un raport cu privire la înregistrările încărcate și va primi acces la semnarea electronică a raportului transmis.  Documentul semnat este transmis către Biroul Istoriilor de Credit. Informația revenită de la BIC se va prezenta utilizatorului într-un format comod pentru a analiza și corecta greșelile marcate și, apoi, transmite repetat către BIC cu indicarea cauzei pentru refuzul de înregistrări respinse.

În rezultat, aplicația elaborată îndeplinește următoarele funcții, ce permit:

  • Importul, revizuirea și redactarea documentelor ce vin din sistemele participanților;
  • Executarea controlului automat de corectare a documentelor importate în sistem;
  • Semnarea electronică a documentelor înainte de transmitere către BIC, ceea ce asigură securitatea datelor transmise;
  • Transmite/primi/  către/de la BIC documente referitoare la istorii de credit;
  • Redactarea documentelor primite de la BIC;
  • Supravegherea istoriei  de credit a persoanelor fizice, juridice și întreprinderi individuale;
  • Stocarea locală a informației legate de clienții Biroului Istoriilor de Credit.

Așadar, sistemul elaborat asigură actualizarea rapidă a datelor, având în vedere faptul că structurile financiare asociate în fiecare zi actualizează datele privind creditele eliberate. Procesul de circulație a documentelor dintre bancă și BIC este valabil din punct de vedere juridic.

Despre Client

Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L. este prima companie din Republica Moldova creată în scopul formării, prelucrării, stocării şi prezentării informaţiei care caracterizează respectarea de către debitori a obligaţiilor asumate prin contractele de credit. Activarea unei astfel de companii pe piaţa financiară va spori semnificativ gradul de protecţie a creditorilor şi debitorilor pe contul diminuării generale a riscurilor de credit, va ridica eficienţa activităţii instituţiilor financiare şi a altor societăţi care acordă credite.