DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

Registrul public al furnizorilor

www.anrceti.md (2011)

Scopul:

De elaborat un sistem informațional, care va automatiza procesul de introducere a datelor referitoare la furnizorii de servicii în domeniul comunicaţiilor electronice publice, precum și va oferi servicii de proiectare, elaborare, implementare a soft-urilor, sistemelor informaționale automatizate, resurselor informaționale, echipamentelor de importanță națională și va asigura funcționarea lor.     

Descrierea proiectului

Sistemul informațional automatizat "Registrul public al furnizorilor" este conceput pentru automatizarea activității Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei cu privire la prestrea de servicii informaționale de stat persoanelor fizice și juridice, formare a resurselor informaționale administrative și suport informațional în procesul de luare a  deciziilor de către angajații Agenției.

Așadar, în timpul elaborării sistemului au fost atinse următoarele scopuri:

 1. Asigurarea evidenței centralizate  unice a furnizorilor de servicii în domeniul rețelelor publice de comunicații electronice și tehnologiei informației din Republica Moldova;
 2. Actualizarea operativă a datelor referitoare la obiectele înregistrate în Registrul public al furnizorilor;
 3. Îmbunătățirea calității de asigurare informațională adresată activității agenților economici;
 4. Prestarea serviciilor informaționale publice cu scopul asigurării de către furnizorii de servicii a posibilităților de comunicare cu Agenția în regim interactiv;
 5. Prestarea de servicii informaționale cu scopul asigurării utilizatorilor cu accesul la Registrul public al furnizorilor;
 6. Accelerarea și simplificarea proceselor de business legate de prelucrarea informației și luarea deciziilor  de către colaboratorii Agenției.

Principalele obiective ale sistemului sînt:

 • Formularea și actualizarea Registrului public al furnizorilor prin înregistrarea primară și curentă a furnizorilor de servicii;
 • Asigurarea conducerii țării, autorităților publice, agenților economici și a populației cu informații statistice și analitice cu privire la serviciile prestate în domeniul rețelelor publice de comunicații electronice și tehnologiei informației.

Procese automatizate de sistem:

 • Gestionarea funcționării sistemului (”Gestionare”);
 • Înregistrarea furnizorilor de servicii (”Înregistrarea”);
 • Căutarea datelor și primirea rapoartelor (”Analitica”);
 • Procesarea solicitărilor utilizatorilor externi pentru primirea informației și notificărilor electronice («Servicii electronice»).

Despre Client

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a fost înfiinţată la 14 martie 2008, odată cu intrarea în vigoare a Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică (ANRTI), care se desfiinţează. ANRTI a fost înfiinţată la 17 august 2000, ea fiind una din primele autorităţi de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor din spaţiul post-sovietic. ANRCETI este succesorul de drept al ANRTI. ANRCETI îşi exercită funcţiile şi atribuţiile în baza regulamentului său, elaborat în conformitate cu Legea comunicaţiilor electronice şi aprobat prin hotărârea  Guvernului nr. 905 din 28.07.2008.

Descarcă descrierea în PDF(PDF, 893.35 kb)

Din procesul de elaborare

Proiecte similare