DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

Registrul naţional al organizaţiilor necomerciale

(2009)

Scopul:

De elaborat un sistem informațional automatizat pentru evidența organizațiilor necomerciale cu posibilitatea prezentării informației depline și exacte referitoare la organizațiile date.

Descrierea proiectului

Sistemul elaborat poate fi considerat unic. Aceste sistem asigură procesul de evidență a următoarelor structuri necomerciale: asociații obștești, fundații, federații sportive, cluburi sportive, asociații sportive, sindicate, partide politice, patronate, publicații periodice și agenții informaționale, asociații religioase.   

În cadrul proiectului, specialiștii companiei Deeplace au analizat, optimizat și implementat următoarele business-procese:

 • înregistrarea organizaţiei necomerciale;
 • eliberarea extraselor privind înregistrarea;
 • înregistrarea modificărilor în documentele de constituire;
 • înregistrarea simbolicii;
 • eliberarea extraselor;
 • reorganizarea organizațiilor necomerciale;
 • lichidarea organizațiilor și radierea din registru.

Este bine delimitat accesul în sistem în funcție de drepturile acordate. Unui utilizator pot fi acordate mai multe roluri: de registrator, supraveghetor, utilizator și administrator.

Utilizatorii sistemului pot utiliza următoarele funcții:

 • introducerea informației;
 • vizualizarea informației;
 • modificarea înregistrărilor;
 • radierea informației;
 • funcții avansate de căutare;
 • eliberarea documentelor;
 • raporturile;
 • mecanisme comode de înștiințare;
 • perfectarea rapoartelor privind utilizarea sistemului.

Soluția a fost elaborată în conformitate cu cerințele securității informaționale și oferă utilizatorilor autorizați informația generală, analitică și sigură în regim 24/7/365.

Despre Client

Ministerul Justiţiei este un organ central de specialitate al administraţiei publice şi reprezintă Autoritatea Centrală în domeniul justiţiei şi a legislației. În activitatea sa, Ministerul  se conduce de Constituţie RM,

Descarcă descrierea în PDF(PDF, 394.38 kb)

Lucrările noastre din acest proiect

Proiecte similare