DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

Portalul Serviciilor Fiscale Electronice

servicii.fisc.md (2009)

Despre Client

Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” este o structură al cărei capital social aparţine în întregime statului. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1065 din 19 septembrie 2008 „Cu privire la crearea Întreprinderii de Stat „Fiscservinform”, fondatorul este Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea pe principii de autogestiune. Activitatea ei este reglementată de Codul civil, nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, alte legi şi acte normative, precum şi de Statutul său. Întreprinderea a fost formată în anul 2008 pe baza Întreprinderii de Stat „Centrul de evidenţă a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice” şi absorbţia Direcţiei tehnologii informaţionale şi Direcţiei prelucrarea informaţiei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de stat. În prezent, întreprinderea are un efectiv limită de 142 de angajaţi, organizaţi în cadrul a 5 direcţii structurale conform proceselor funcţionale existente în cadrul întreprinderii.

Din procesul de elaborare

Proiecte similare