DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

Interese.md

interese.md (2012)

Scopul:

A elabora un sistem informaţional care va conţine baza de date a funcţionarilor publici şi activitatea acestora. Prin încrucişarea datelor, vizitatorii vor vedea un tablou de ansamblu privind activitatea demnitarului.

Descrierea proiectului

Interese.md este un proiect web care conţine o bază de date a activităţii publice a demnitarilor din Moldova.
Aplicaţia conţine politicieni, funcţionari publici, declaraţiile lor pe venit şi de interese, participarea la alegerile locale şi parlamentare, apartenenţa politică, participarea în diverse comisii parlamentare şi guvernamentale, precum şi vizarea lor în hotărârile Curţii de Conturi, CEDO şi alte acte.

Toate datele sunt exclusiv oficiale, confirmate prin acte legislative, stenograme, declaraţiile de la CEC sau informaţie de la Camera Înregistrării de Stat.
Încrucişarea acestor date permite utilizatorului să vadă în ansablu activitatea politică a demnitarului concret, observând legăturile acestuia între posturile deţinute de demnitar, partidul politic, companiile comerciale deţinute şi rudele promovate sau avantajate de acesta.

Aplicaţia nu face concluzii şi nu oferă vreo analiză a politicienilor, ci doar oferă informaţia oficială prezentată de către instituţiile publice de stat.
Scopul proiectului este ca orice cetăţean sau locuitor al statului să poată face analiza intereselor ascunse în baza informaţiei oficiale neinterpretate şi necomentate de persoane terţe. De asemenea, proiectul dat vrea să motiveze funcţionarii publici să activeze corect, cinstit şi transparent, conform responsabilităţii asumate în faţa cetăţenilor.

Proiectul a fost realizat pe platforma CMS Drupal 7, ceea ce permite a dezvolta proiectul în continuu, prin crearea funcţionalităţilor noi.
Platforma a fost aleasă datorită universalităţii, flexibilităţii şi compatibilităţii cu diverse servere şi web servicii. Drupal este orientat spre SEO, ceea ce va permite să fie uşor şi corect indexat de către motoarele de căutare. Drupal este un CMS Open Source, ce permite modificarea codului de către orice programator care cunoaşte limbajul PHP. Platforma permite conlucrarea simultană în baza de date a mai multor operatori/administratori, fără a crea conflicte şi fără cunoştinţe în programare.

Arhitectura aplicaţiei web a fost creată în conformitate cu situaţia politico-administrativă a Republicii Moldovei din momentul proclamării independenţei până astăzi. Dar a fost prevăzută posibilitatea schimbării structurii în cazul unor modificări în legislaţie şi respectiv în sfera politică.
În viitor vor putea fi efectuate integrări automate cu alte sisteme informaţioanale cum ar fi:

  • Camera Înregistrării de Stat, pentru a vizualiza proprietarii agenţilor economici
  • Ministerul Finanţelor pentru a vizualiza bugetele gestionate de demnitari
  • Sistemul electronic de votare în Parlament (nerealizat încă), pentru a vizualiza modul de votare a fiecărui deputat.

Pagina Principală

Pagina Legislaturii