DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

Integrarea Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare în SAPI

(2011)

Scopul:

Este necesar, în termeni restrînși, de a elabora un sistem informațional automatizat pentru integrarea Depozitarului în sistemul automatizat de plăţi interbancare (SAPI ) oferit de către Banca Națională a Moldovei. De asemenea, de a elabora interfețe pentru generarea documentelor de plată și a mecanismelor de semnătură digitală.

Descrierea proiectului

În cadrul proiectului a fost elaborat sistemul cu funcții asemănătoare cu cele ale sistemului de deservire bancară, precum și  module suplimentare, care duc evidența contabilă/analitică a documentelor înregistrate și modulul de conlucrare cu SAPI.

În cadrul sistemului se pot efectua transferuri în lei, adresate atît clienților Depozitarului cît și clienților altor bănci. Fiecare document de plată (transfer) din interiorul sistemului trece printr-un șir de verificări și validări pe diferite niveluri de prelucrare și în funcție de statutul documentului.

Toate documentele electronice în cadrul sistemului sînt semnate cu semnătură digitală. Specialiștii companiei Deeplace au creat în cadrul sistemului locuri de muncă personalizate pentru brokeri, operatori ai Depozitarului și administratori ai sistemului. Sistemul elaborat permite generarea extrasului pentru orice cont și orice perioadă contabilă. Toate interfețele sunt elaborate în trei versiuni lingvistice: de stat, rusă și engleză. Astfel, fiind integrat în SAPI, Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare a devenit participant cu drepturi depline în procesul de transferuri bănești.

În cadrul proiectului dat, a fost depusă o muncă enormă pentru elaborarea cadrului normativ și de reglementare, precum și  documentației tehnică și a ghidului de utilizatori.

Despre Client

Comisia Naţională a Pieţei Financiare este succesoare în drepturi şi obligaţiuni a Comisiei Naţionale Valorilor Mobiliare, a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurarilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii şi a Serviciului supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.
Obiectivele de bază ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare sunt: consolidarea stabilităţii, asigurarea transparenţei, siguranţei şi eficienţei sectorului financiar, prin adoptarea şi menţinerea unui cadru regulatoriu şi de supraveghere a participanţilor pieţei financiare adecvat pentru reducerea riscurilor sistemice, precum şi pentru prevenirea practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase în sectorul financiar, în scopul protejării intereselor clienţilor şi investitorilor.

Descarcă descrierea în PDF(PDF, 542.81 kb)

Lucrările noastre din acest proiect

Proiecte similare