DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

Înregistrarea și evidența achizițiilor de stat

www.tender.gov.md (2007)

Scopul:

De realizat un sistem informațional pentru circulația electronică a documentelor Agenției Naționale pentru Achiziții Publice RM (ANAP). Produsul trebuie să ofere o soluție complexă pentru procesul de automatizare a  proceselor de business ale Agenției, în conformitate cu legislația RM și recomandările organizaţiilor internaţionale. Scopul sistemului elaborat constă în prezentarea, control, monitorizarea, transferul și analiza activității ANAP.    

Descrierea proiectului

Sistemul informațional elaborat include două subsisteme ce interacționează: website-ul oficial și zona intranet închisă.

Website-ul oficial ce include zonele deschise și închise va oferi  diverse informații tuturor utilizatorilor website-ului și o listă de servicii utilizatorilor înregistrați. Pe site sunt publicate exemple de documente, lista operatorilor economici calificați,  rapoarte și comunicări ale Agenției. Utilizatorul autorizat al website-ului va primi acces la următoarele servicii:  

  • posibilitatea publicării ofertelor de către furnizori;
  • obținerea datelor statistice cu privire la achiziții desfășurate;
  • obținerea informației depline cu privire la licitațiile în desfășurare.

După finisarea proiectului, angajații Agenției au primit în folosință CMS, care asigură modificarea/adăugarea contentului, structurii website-ului și a aspectului paginilor web.

Sistemul intranet elaborat are drept scop automatizarea proceselor  de business  ale Agenției. Locul-cheie de muncă este expertul achiziții publice, delimitat după tipuri de documente: tendere, oferte, tendere  dintr-o singură sursă și plîngeri.

Specialiștii companiei Deeplace au efectuat o analiză amplă a proceselor de business desfășurate și au propus optimizarea acestora. În rezultat, au fost formulate și automatizate etapele ciclului de viață a fiecărui tip de document.

La etapa următoare a proiectului au fost elaborate formele de introducere/redactare a documentului. Pentru fiecare tip de achiziție s-a introdus forma proprie în funcție de particularitățile de completare.  

Clasificatorii elaborați sînt, de asemenea,  elemente importante ale sistemului, ca directorul multi-nivel de obiecte de achiziție cu divizarea pe categorii, lista subcontractanților, tipuri de servicii, localități din Republica Moldova.  Clasificarea tuturor subcontractanților a contribuit la sistematizarea istoriei relațiilor dintre Agenție și agenții economici. Pentru modificarea conținutului fiecărui web director a fost creat un instrument web cu o interfață comodă și simplă.

De asemenea, în sistem a fost creat un modul pentru lucru cu contractele licitațiilor finisate. Grupul de lucru a decis de a selecta un subsistem separat de contracte deoarece acest tip de document este însoțit de propriul ciclu de viață și de forma de redactare/completare.

La etapa finală a proiectului au fost analizate și implementate mecanismele de prezentare a datelor statistice. După aplicarea parametrilor în formă, colaboratorul Agenției primește accesul de a prezenta grafice statistice și descărca raportul final în formatul selectat.

Despre Client

Agenţia Achiziţii Publice este organul de specialitate în subordinea Ministerului Finanţelor, care asigură implementarea politicii statului în domeniul achiziţiilor publice. Agenţia a fost creată la data de 31 decembrie 1997, în conformitate cu Hotarîrea Guvernului nr. 1217 din 31 decembrie 1997 cu privire la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.

Descarcă descrierea în PDF(PDF, 541.34 kb)

Proiecte similare