DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

Implementarea sistemului informational în cadrul întreprinderii de stat "Fiscservinform"

www.fiscservinform.md (2011)

Scopul:

Pentru orice companie este important să gestioneze eficient proiectele, deoarece aceasta contribuie la  viteza și calitatea de obținere a rezultatelor planificate. Optimizarea activităţilor de proiect într-o companie se efectuează prin automatizarea proceselor de proiect. Sistemul XRM furnizează instrumente pentru planificarea şi monitorizarea proiectelor, managementul resurselor și  costurilor, evaluarea forţei de muncă utilizată în cadrul proiectului. Posibilitatea de lucru în comun la proiect şi documentaţia de proiect, planificarea de proiecte luînd în considerație calendarele individuale ale colaboratorilor divizate pe etape, activităţil şi sarcini ce contribuie la organizarea activităţii în cadrul proiectului.

Descrierea proiectului

În cadrul proiectului a fost implementat sistemul, care permite soluționarea  următoarelor sarcini: Evidența managementului de proiect; Posibilitatea de a introduce informații referitoare la persoane fizice și juridice, cu care compania colaborează;  Evidența circulației documentelor;  Stabilirea şi monitorizarea execuției sarcinilor;  Organizarea planificării;  Primirea rapoartelor  analitice actuale.

Despre Client

Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” este o structură al cărei capital social aparţine în întregime statului. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1065 din 19 septembrie 2008 „Cu privire la crearea Întreprinderii de Stat „Fiscservinform”, fondatorul este Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea pe principii de autogestiune. Activitatea ei este reglementată de Codul civil, nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, alte legi şi acte normative, precum şi de Statutul său. Întreprinderea a fost formată în anul 2008 pe baza Întreprinderii de Stat „Centrul de evidenţă a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice” şi absorbţia Direcţiei tehnologii informaţionale şi Direcţiei prelucrarea informaţiei din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de stat. În prezent, întreprinderea are un efectiv limită de 142 de angajaţi, organizaţi în cadrul a 5 direcţii structurale conform proceselor funcţionale existente în cadrul întreprinderii.

Proiecte similare