DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

ANRCETI

(2009)

Despre Client

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a fost înfiinţată la 14 martie 2008, odată cu intrarea în vigoare a Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică (ANRTI), care se desfiinţează. ANRTI a fost înfiinţată la 17 august 2000, ea fiind una din primele autorităţi de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor din spaţiul post-sovietic. ANRCETI este succesorul de drept al ANRTI. ANRCETI îşi exercită funcţiile şi atribuţiile în baza regulamentului său, elaborat în conformitate cu Legea comunicaţiilor electronice şi aprobat prin hotărârea  Guvernului nr. 905 din 28.07.2008.

Lucrările noastre din acest proiect

Proiecte similare