DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

Extrase electronice oferite de Camera Înregistrării de Stat

(2009)

Scopul:

De a oferi un acces efectiv la informație utilizatorilor website-ului CIS.MD privind întreprinderile înregistrate în RM prin intermediul serviciului de extrase electronice.  

Descrierea proiectului

Conform cerințelor clientului a fost elaborat și aprobat Caietul de Sarcini, în care au fost descrise toate cerințele funcționale, cerințele față de securitate și viteza înaltă de funcționare a sistemului.

Ca urmare, au fost elaborate procedurile de înregistrare a persoanelor fizice și juridice, care au încheiat un contract cu Camera Înregistrării de Stat privind prezentarea contra plată a informațiilor ce țin de întreprinderile  înregistrate. Clientului se va deschide un cont în lei, care poate fi suplinit în orice moment. Clienţii pot utiliza serviciul de căutare a informațiilor pe diverse criterii: numele întreprinderii, codul fiscal al întreprinderii, adresa juridică, domeniul de activitate, numele, prenumele directorului/fondatorului, statutul companiei, etc.

Interfața administrativă, fiind accesibilă angajaților CIS, include următoarele posibilități:

 • înregistrarea și căutarea utilizatorilor;
 • setarea drepturilor de acces pentru utilizatori;
 • jurnalul de tranzacţii;
 • suplinirea/anularea contului de utilizator;
 • redactarea profilului propriu;
 • administrarea directoarelor web a cîmpurilor de căutare.

Utilizatorii înregistrați au primit acces la utilizarea a mai multor tipuri de căutare:

 • informația de bază despre întreprindere;
 • informația de bază + informația privind fondatorii;
 • informația de bază + informația privind administratorii;
 • informația de bază + informația privind tipurile de activitate;
 • informația deplină despre întreprindere.

În timpul vizualizării informației, din contul clientului se retrage suma echivalentă cu costul informațiilor selectate.  Sistemul înregistrează un jurnal cu istoria tuturor operațiunilor – datele utilizatorului, cînd și ce fel de informații a vizualizat. De asemenea, clientul poate vizualiza și istoria rezultatelor de căutare.

Când vizualizaţi informaţiile din soldul clientului se deduce suma corespunzătoare la informaţiile selectate. Sistemul pastreaza un jurnal de istorie a tuturor tranzacţiilor - ceea ce ghidul de când şi ce informaţii sunt trecute cu vederea. De asemenea, clientul poate vizualiza istoricul rezultatelor căutării.

Despre Client

Camera Înregistrării de Stat este autoritatea care prin intermediul oficiilor sale teritoriale efectuează înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, constituiţi pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia celor care potrivit legislaţiei se înregistrează la alte autorităţi ale statului.

Descarcă descrierea în PDF(PDF, 439.87 kb)

Din procesul de elaborare

Proiecte similare