DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

Evidenta migrației în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

(2008)

Scopul:

De elaborat un sistem informațional, care va deveni un instrument de monitorizare a proceselor legate de ieșirea și intrarea a migranților din/în Republica Moldova. De a sigura un regim de monitorizare a aflării pe teritoriul țării a cetățenilor străini și a persoanelor fără cetățenie, simplificarea procesului de înregistrare și evidență a persoanelor respective, preîntîmpinarea  trecerii ilegale a hotarului și traficului cu ființe umane.

Descrierea proiectului

În timpul realizării proiectului s-a făcut o analiză detaliată a tuturor proceselor de business incluse în sistem și s-a propus optimizarea lor.  Procesele de business implementate asigură funcționarea procesului de evidență a migrației și au devenit o alternativă pentru circulația documentației de hîrtie și procedurile standarde. Sistemul informațional oferă posibilitatea de înregistrare a intrărilor/ieșirilor în/din Republica Moldova a tuturor cetățenilor Republicii Moldova și a cetățenilor străini. 

În fapt, sistemul a devenit parte integrantă a sistemului informațional al MAI și a fost integrat în soluții de program ale altor ministere și departamente, responsabile de nivelul de acțiune a politicii de stat în domeniul  migrației și oferirii de azil. În cadrul ultimii sarcini, au fost elaborate servicii de cooperare cu bazele de  date ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei RM.

Proiectul a fost elaborat în cooperare cu compania ]]>Alfa XP]]>.

Despre Client

Ministerul Afacerilor Interne este organul central al administraţiei publice, care își exercită atribuţiile în domeniul dreptului public. În activitatea sa, Ministerul se conduce de Constituţie, legile şi regulamentele adoptate de Parlament, decretele prezidenţiale, hotărîrile şi ordonanţele Guvernului şi tratate internaţionale relevante.

Descarcă descrierea în PDF(PDF, 470.18 kb)

Proiecte similare