DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

eLearning pentru Academia de Administrare Publică

www.aap.gov.md (2006)

Scopul:

De elaborat website-ul oficial pentru Academia de Administrare Publică  pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova cu scopul creării spațiului pentru comunicarea interactivă cu studenții și persoane interesate. Prin intermediul acestui website, utilizatorii vor primi accesul la biblioteca electronică a Academiei și posibilitatea testării la distanță.

Descrierea proiectului

Website-ul Academiei de Administrare Publică este un instrument efectiv de comunicare interactivă a Academiei cu utilizatorii (studenții, funcționari publici, studenți potențiali, utilizatorii website-ului).

Scopul principal al website-ului este de a furniza informaţii cît mai complete cu privire la cele mai avansate metode de  predare pentru studenţi. Spațiul informațional-funcțional al website-ului este proiectat astfel încît  să nu limiteze procesul de cooperare dintre Academie și studenți (sau alți utilizatori).   

Pentru funcționarea serviciilor menționate ale website-ului, contentul a fost divizat în 2 tipuri: de informare și interactiv. Contentul informațional conține un set de documente (pagini web și alte tipuri de content) structurate ierarhic și publicate pe site. Contentul interactiv este accesibil în funcție de nivelul de acces oferit utilizatorului.

Sistemul învățămîntului la distanță oferă posibilități mari atît pentru studenții Academiei cît și pentru corpul didactic. Profesorii au posibilitatea să publice desinestătător materialele de studii noi și testele elaborate. Rezultatele testelor trecute la distanță se vor stoca în baza de date, în funcție de metoda selectată de evaluare.  

Securitatea funcționalității sistemului este menținută în conformitate cu standardele de calitate internaționale ISO17799 pentru securitatea informației.

Despre Client

Activitatea Academiei constă în promovarea politicii de stat în domeniul administraţiei publice, instruirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici de toate nivelurile și asigurarea științifică și metodică a activității autorităților publice.  Academia este un centru modern de  recalificarea funcţionarilor publici, oferă suport științific și metodic specialiștilor din domeniul administrației publice și este o sursă de idei teoretice şi practice în domeniile de administrare şi managementul public.

Descarcă descrierea în PDF(PDF, 387.12 kb)

Proiecte similare