DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

Declarații electronice de stat

(2008)

Scopul:

De elaborat un sistem informațional cu scopul depunerii și prelucrării declarațiilor în format electronic, în conformitate cu legislația fiscală Republicii Moldova, prin intermediul unui singur webportal cu utilizarea semnăturii digitale. De prezentat un mecanism de proiectare a formularelor declarațiilor electronice astfel încît acestea să fie similare celor din hîrtie. De simplificat procedura de completare și depunere a formularelor de către cetățeni și agenții economici prin introducerea unor mecanisme de verificare și indicații la etapa de introducere a datelor. Sistemul va asigura transmiterea datelor către sistemul intern al Inspectoratului Fiscal în conformitate cu ultimele cerințe de siguranță ce țin de prelucrarea și stocarea ulterioară a datelor.

Descrierea proiectului

Sistemul informațional elaborat include două părți componente: webportal și zona închisă.

Prin intermediul webportal-ului, utilizatorii înregistrați vor depune declarațiile fiscale în regim on-line prin completarea formularelor direct în fereastra browser-ului sau prin descărcarea formularului deja completat.     Contribuabilul monitorizează statutul de acceptare/confirmare a declarației, și primește accesul la arhiva declarațiilor depuse anterior de el.  ”Calendarul fiscal” permite monitorizarea termenului de depunere a declarațiilor electronice.  Webportalul conține lista și conținutul tuturor clasificatoarelor utilizate în raportarea fiscală cu posibilitatea de export a conținutului lor în formatul XML ca aplicație pe desktop. De asemenea, la fel de importante se consideră și funcțiile de căutare, formare a rapoartelor, feedback-ul și știrile, care au simplificat semnificativ interacţiunea dintre contribuabili și SFS.  

Zona închisă asigură toate tipurile de operațiuni cu contentul (noutățile, calendarul fiscal), precum și crearea formelor XML cu publicarea lor ulterioară pe portal. Modulul de statistică asigură monitorizarea sistemului și identificarea amenințărilor și accesului neautorizat la resursele sistemului.     

În cadrul proiectului au fost elaborate componentele de interacțiune dintre sistemele informaționale ale SFS și Centrul de Telecomunicații Speciale cu scopul exportului/importului de date și verificării certificatelor digitale.

Pentru prima dată în Republica Moldova a fost implementată procedura de ștampilare a timpului/datei  (timestamping), care fixează desinestătător data de depunere a declaraţiilor fiscale la IFPS.

De asemenea, în cadrul proiectului compania a oferit consultații privind optimizarea procedurii de primire a semnăturii digitale de către contribuabil, precum și sfaturi privind soluționarea situațiilor de conflict.  

Trebuie de remarcat că proiectul dat a fost primul de acest gen în Moldova, care a oferit cetățenilor și companiilor din Moldova un serviciu electronic cu utilizarea semnăturii digitale în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Despre Client

Sarcina de baza a organului fiscal consta în exercitarea controlului asupra respectarii legislatiei fiscale, asupra calcularii corecte, varsarii depline si la timp la buget a sumelor obligatiilor fiscale. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lînga Ministerul Finantelor si fiecare inspectorat fiscal de stat teritorial, fiind subordonat primului:
a) au statut de persoana juridica si sînt finantate de la bugetul de stat;
b) activeaza în temeiul Constitutiei Republicii Moldova, al Codului fiscal si al altor legi, al hotarîrilor Parlamentului, al decretelor Presedintelui Republicii Moldova, al hotarîrilor si ordonantelor Guvernului, al deciziilor în problemele fiscale adoptate de autoritatile administratiei publice locale în limitele competentei.

Descarcă descrierea în PDF(PDF, 532.92 kb)

Proiecte similare