DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

Centrul de certificare de nivelul trei în cadrul Serviciului Fiscal de Stat

(2010)

Scopul:

Serviciul Fiscal Principal de Stat (SFS) va deschide  un centru contemporan de certificare de nivelul trei pentru furnizare de servicii ce țin de depunerea declaraţiilor fiscale de către persoanele fizice. De asemenea, în incinta SFS  se va deschide un Centru de Certificare Corporativ, precum și părți componente, ce vor permite utilizarea în sistemele lor a unui șir de funcții ale infrastructurii de chei publice (în engleză PKI - Public Key Infrastructure).

Descrierea proiectului

Produsul elaborat este un complex tehnic şi de program ce permite SFS să utilizeze în sistemele sale un set complet de funcții PKI necesare pentru asigurarea ciclului de viață a certificatului digital.

Produsul este compus din interfața web de utilizator și părțile componente ale serverului.

Pentru comoditatea și simplificarea procedurilor de înregistrare și eliberare a cheilor, interfața web de utilizator a fost divizată în interfața de operator și interfața de administrator.

Colaboratorul SFS, care deține rolul de operator, obține următoarele posibilități:

 • căutarea datelor contribuabilului;
 • procedura de generare a cheilor;
 • obținerea certificatului pentru cererea formulată;
 • revocarea certificatului de contribuabil.

Colaboratorului SFS, ce joacă rolul de administrator, se oferă mecanismul de revocare forțată a certificatului de contribuabil și posibilitatea de vizualizare a listei cu certificate cu indicarea statutului acestora.

De asemenea, au fost elaborate servicii, ce permit să:

 • accepte cererile pentru eliberarea certificatelor;
 • execute eliberarea certificatelor;
 • efectueze stocarea certificatelor;
 • modifice statutul certificatului (plasarea certificatelor în regim de așteptare, revocarea temporară a certificatelor, revocarea certificatelor);
 • formeze lista de certificate revocate;
 • să existe posibilitatea de acces la distanță la lista certificatelor revocate și certificatelor rădăcină;
 • ducă politica de certificare digitală.

În rezultatul implementării acestui proiect, anual, mii de cetățeni din Republica Moldova depun declarații fiscale în formă electronică cu utilizarea Semnăturii Digitale.

Despre Client

Sarcina de baza a organului fiscal consta în exercitarea controlului asupra respectarii legislatiei fiscale, asupra calcularii corecte, varsarii depline si la timp la buget a sumelor obligatiilor fiscale. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lînga Ministerul Finantelor si fiecare inspectorat fiscal de stat teritorial, fiind subordonat primului:
a) au statut de persoana juridica si sînt finantate de la bugetul de stat;
b) activeaza în temeiul Constitutiei Republicii Moldova, al Codului fiscal si al altor legi, al hotarîrilor Parlamentului, al decretelor Presedintelui Republicii Moldova, al hotarîrilor si ordonantelor Guvernului, al deciziilor în problemele fiscale adoptate de autoritatile administratiei publice locale în limitele competentei.

Descarcă descrierea în PDF(PDF, 311.13 kb)

Lucrările noastre din acest proiect

Proiecte similare