DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

Auditul de securitate IT pentru Biroul de Credit

www.creditbureau.md (2009)

Scopul:

De efectuat o analiza a securitatii informationale (SI), pe baza rezultatelor analazei de elaborat si aprobat Conceptia SI si de implementat Sistemul de Administrare a SI. Sarcina include, de asemenea, serviciul de pregatire a Clientului pentru certificare in SI.   

Descrierea proiectului

A fost elaborat si implement Conceptul de Securitate Informationala. A fost elaborata si implementata Politica SI si Planul de actiune de punere de aplicare a acesteia. De asemenea, au fost elaborate, discutate si aprobate documentele de baza (hotariri, instructiuni, prevederi s.a.) in conformitate cu standardele internationale ale securitatii informationale ISO/IEC 27001 si ISO/IEC 27002. 

Au fost prestate serviciile de creare a retelei  de calculatoare securizate.  Auditul securitatii informationale efectuat ulterior de catre o companie independenta a demonstrat lipsa vulnerabilitatii a sistemului informational si corespunderea totala a Sistemului de Management al Securitatii Informationale  cu cerintele standardelor.    

In cadrul proiectului, a fost facut un test  de penetrare (penetration test) cu utilizarea mecanismelor din ingineria sociala, in cadrul caruia a fost  evaluat nivelul real de protectie al sistemului informational al Biroului impotriva atacurilor externe, precum si  a fost apreciat nivelul  de pregatire a angajatilor Biroului in materie de securitate informationala. In baza rezultatelor obitnute , au fost date recomandarile ce tin de aspectul tehnic al securitatii informationale si de cresterea nivelului de informare a angajatilor Biroului in domeniul securitaii informationale. 

Despre Client

Î.M. „Biroul de Credit” S.R.L. este prima companie din Republica Moldova creată în scopul formării, prelucrării, stocării şi prezentării informaţiei care caracterizează respectarea de către debitori a obligaţiilor asumate prin contractele de credit. Activarea unei astfel de companii pe piaţa financiară va spori semnificativ gradul de protecţie a creditorilor şi debitorilor pe contul diminuării generale a riscurilor de credit, va ridica eficienţa activităţii instituţiilor financiare şi a altor societăţi care acordă credite.

Descarcă descrierea în PDF(PDF, 303.05 kb)