DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

Scrisoarea de recomandare a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

In perioada 10.12.2006 - 30.12.2008 compania "Slavans Grafica" SRL, marca comerciala Deeplace, in cadrul contractului Nr. 00043775 din 18.12.2006, Proiectul Guvernului Republicii Moldova si Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, a realizat si implementat sistemul informaţional automatizat "e-Declaratii".

Sistemul menţionat reprezintă primul serviciu electronic al Guvernării Electronice în Republica Moldova destinat colectării, păstrării şi procesării datelor dărilor de seamă fiscale ale cetăţenilor, persoanelor fizice şi juridice precum şi prezentarea de informaţii în adresa contribuabililor privind starea dărilor de seamă fiscale depuse, termenele de prezentare a acestora şi termenele de achitare a impozitelor şi taxelor. In acest sens noutatea abordării genera din start probleme, anterior neîntîlnite. Dacă adăugam aici dificultăţile de principiu, determinate de necesitatea tratării in complex a problemei cu obligativitatea soluţionării momentelor legate de securitatea informaţională, interconexiunea cu alte sisteme de importanta statală, devine evident riscul, asumat de companie si curajul cu care a purces la realizarea proiectului.

In pofida celor menţionate, prin munca si perseverenţa colaboratorilor companiei „Slavans Grafica", lucrările au fost realizate. Colaboratorii companiei au fost receptivi la doleanţele Inspectoratului Fiscal Principal de Stat în perioada realizării, implementării şi exploatării sistemului. La fel au demonstrat un cadru organizatoric în relaţiile cu clienţii bine puse la punct, la toate adresările noastre s-a răspuns prompt şi propuse soluţii adecvate.

Folosesc acest prilej pentru a adresa mulţumiri companiei „Slavans Grafica" SRL pentru serviciile prestate Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

Victor COADĂ

C.SG_.REC_.INSPECTORAT_FISCAL.26062009.ROM_.jpg (JPG, 244.45 kb)