DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

Scrisoarea de recomandare a Primarului mun.Chişinău

în cadrul Proiectului PNUD "Dezvoltare Locală Integrată - Dezvoltarea Cadrului Politic Naţional" compania "Slavans Grafica", S.R.L., marcă comercială Deeplace , a executat lucrările de elaborare şi implementare a sistemului de acces la informaţiile şi serviciile Primăriei municipiului Chişinău în baza chioşcului electronic.

Pentru prima dată în Republica Moldova a fost dezvoltat cadrul conceptual, metodologic şi tehnologic al problemei prin elaborarea Concepţiei accesului folosind chioşcurile electronice, realizarea părţii program (]]>www.chisinau.md]]>) şi instalarea chioşcurilor informaţionale. Abordarea în ciclu complet a problemei o demonstrează şi faptul, că au fost instruite persoanele, care asigură întreţinerea, responsabilii de actualizarea contentului. Este asigurată mentenanţa şi consultarea colaboratorilor Primăriei în problemele curente şi de dezvoltare ulterioară a sistemului.

Sistemul informaţional, realizat în cadrul proiectului, se deosebeşte prin calitate înaltă şi comodităţi deosebite în utilizare. Subliniem de asemenea înalta calitate a documentelor elaborate, designul performant al site-ului ]]>www.chisinau.md]]>, ca şi munca migăloasă în instruirea administratorilor şi utilizatorilor finali. Drept confirmare a calităţii deosebite a sistemului menţionăm, că proiectul a obţinut Premiul 1 în cadrul Concursului Naţional WEBTOP 2007 la categoria Moldova Vrituală.

Toate activităţile au fost îndeplinite în conformitate cu Sarcina Tehnică şi Planul calendaristic, la timp şi calitativ. Colaboratorii Companiei au demonstrat un nivel înalt de calificare, posedând cele mai performante tehnologii şi instrumente IT.

Reieşind din cele expuse, putem afirma că "Slavans Grafica" este un partener de încredere.

Suntem mulţumiţi de colaborarea cu această companie şi o recomandăm ca executor resposabil şi calificat în problemele elaborării sistemelor informaţionale complexe.

Dorin CHIRTOACA,
Primar general al municipiului Chişinău

C.SG_.REC_.Primaria_CHIŞINĂU.14042009.ROM_.jpg (JPG, 254.83 kb)