DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

2008

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM)

Ne mîndrim cu:

Evidenta migrației în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

2008

În timpul realizării proiectului s-a făcut o analiză detaliată a tuturor proceselor de business incluse în sistem și s-a propus optimizarea lor.  Procesele de business implementate asigură funcționarea procesului de evidență a migrației și au devenit o alternativă pentru circulația documentației de hîrtie și procedurile standarde. Sistemul informațional oferă posibilitatea de înregistrare a intrărilor/ieșirilor în/din Republica Moldova a tuturor cetățenilor Republicii Moldova și a cetățenilor străini.