DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

Integrarea sistemului informațional în cadrul companei "Avia-Tveri-Service"

www.avia-tver-service.narod.ru (2011)

Scopul:

Scopul principal alegerii sistemului a fost găsirea unui instrument de implementare a procesului de deservire a clienților. De asemenea, de importanță majoră a fost obținerea informației  ce tine de gradul de încărcare cu sarcini a angajaților. O altă sarcină a fost structurarea  tuturor informațiilor legate de clienții companiei, contracte și plăți; gestionarea ulterioară a istoriei relațiilor cu clienții,  posibilitatea de a primi analitica și statistica pe diferite segmente.

Descrierea proiectului

Descrierea proiectului

A fost creat un șir de manuale specializate: Aeronave, Grupuri de activități, Subgrupuri de activități, Lucrări adiționale, Lucrări ce țin de forme. Regulamente. Secțiunea de bază al  sistemului – Deservirea.

Deasemenea, au fost create detalii diverse.

Exemple.

1) Detaliu  "Sarcini"

Are trei concepții:

Sarcini — elemente ce nu se referă la activități. Apeluri telefonice, întîlniri ș. a. 

Lucrări ce țin de forme— elemente ce se adaugă în timpul alegerii formelor în detaliul corepunzător.

Lucrări adiționale— lucrări adăugătoare ce țin de aeronavă. Se utilizează propriul manual cu lucrări similare.  

2) Detaliu  "Documente"

În acest detaliu se adaugă toate documentele legate de deservirea curentă. Acestea sunt cereri, hărți, ordine, Acorduri adiționale,  Ordine de defectare.

Deasemenea, a fost ajustată integrarea cu sistemul  1C  Contabilitate. Informația va fi sincronizată cu sistemul  1C în timpul lucrului cu contragenții, contracte și conturi, cu utilizarea acestor date. 

În system se formează rapoarte diferite:

Costul lucrărilor. Se afișează lista lucrărilor îndeplinite de către un angajat,  timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor și costul lucrărilor reieșind din salariul colaboratorului.

Evidența lucrărilor efectuate.

Evidența operațională.

Despre Client

Principalele tipuri de activități ale SA  "Avia-Tveri-Service" ("Авиа-Тверь-Сервис") sînt următoarele:  întreţinerea tehnică periodică a aeronavelor : Аn-12, Аn-22, Аn-32, Аn-74 și Il-76; efectuarea lucrărilor de prelungire a resurselor aeronavelor Аn-12 și Il-76, cercetările de laborator pentru a fi în conformitate cu progresul tehnico-științifice și înlăturarea defecțiunilor tehnice a agregatelor și echipamentelor radio-electronice.

Pentru executarea acestor lucrări, pe teritoriul bazei de transport  avia al SA  "Avia-Tveri-Service" ("Авиа-Тверь-Сервис") se situează  un laborator, o platforma betonată  pentru deservirea tehnică, in hangar, depozite precum și toate tipurile de transport terestru.

În prezent, SA  "Avia-Tveri-Service" ("Авиа-Тверь-Сервис")  colaborează activ atît cu partenerii ruși cît și cei din străinătate.

Din serviciul  de inginerie şi aviaţie al SA  "Avia-Tveri-Service" ("Авиа-Тверь-Сервис")  fac  parte specialiștii din domeniul aviației de  înaltă calificare, foşti militari care au o vastă experienţă în întreţinerea şi operarea aeronavelor.