DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

Implementarea sistemului de administrare a relațiilor în cadrul Asociației Companiilor IT din Moldova

www.atic.md (2010)

Scopul:

Principalele obiective ale proiectului:

Organizarea evidenței  informației privind contragenții: membri de facto şi potenţiali ai Asociaţiei, Asociații-partener, donatori, organe  guvernamentale, cu care Asociația colaborează. Gestionarea istoriei complete a colaborării cu contragenții: istoria întîlnirilor și fixarea rezultatului la fiecare etapă de negocieri. Planificarea procesului de lucru a colaboratorilor Asociației. ocarea informației privind evenimente semnificative și generarea reamintirilor de felicitare a clientului. Stocarea informației privind evenimente semnificative și generarea reamintirilor de felicitare a clientului.

Descrierea proiectului

În rezultatul implementării proiectului CRM, activitățile au fost organizate și direcționate într-un mediu informațional unic, ceea ce a dus la simplificarea comunoicării în interiorul companiei și contribuit la crețterea eficacității. A fost organizată evidența circulației documentelor. Conducerea companiei a primit instrumente necesare de monitorizarea procesului de lucru a angajaților, și, cel mai important, de planificare și monitorizare a proceselor  și rezultatelor  colaborării cu contragenții.

Despre Client

Asociaţia de companii private din domeniul TIC din Republica Moldova  (ATIC)  este o  organizaţie non-guvernamentală al cărei scop este de a consolida competitivitatea sectorului  moldovenesc  de tehnologii  informaționale și comunicații (TIC) şi promovarea acestuia ca un factor cheie pentru dezvoltarea economică naţională. La nivel internaţional ATIC promovează sectorul  dat în calitate de un partener de încredere, caracterizat de potenţialul ridicat şi profesionalism. ATIC va satisface nevoile clienților, care sînt interesați de outsourcing în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicații, şi business-procese.