DEEPLACE.MD

Informatia de contact

Bulevardul Negruzzi 2, et.6, MD 2001, Chisinau, Moldova

Noutati

20.01.2012

Finalizarea proiectului pentru Comisia Naţională a Pieţei Financiare

Compania Deeplace anunță cu mîndrie finalizarea cu succes a unui proiect complex şi de proporții realizat pentru Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare, care a fost implementat sub conducerea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. Donatorul este proiectul  Băncii Mondiale pentru ameliorare a competitivităţii  - Unitatea de Implementare a Proiectului.

Proiectul a fost destul de complicat, implicînd indicatorii ce țin de timp, organizare, resurse. Termenul proiectul s-a dovedit a fi foarte limitat 1-26 decembrie 2011. În proiect au fost implicați specialiștii din compania Deeplace, Băncii Mondiale,  Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Depozitarului Național de Valori Mobiliare și Banca Națională a Moldovei. Din partea companiei Deeplace au participat 22 persoane, inclusiv 3 specialiști în domeniul elaborării cadrului normativ și de reglementare.  Luînd în considerare factorii menționați mai sus, proiectul a fost finalizat la timp cu respectarea tuturor obligațiunilor.

Sistemul elaborat în cadrul proiectului posedă funcții similare cu cele ale sistemului de deservire bancară, precum și module suplimentare, care duc evidența contabilă/analitică a documentelor înregistrate și modulul de conlucrare cu SAPI (Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare - sistem automatizat, prin intermediul căruia se efectuează toate plăţile interbancare din Republica Moldova în lei moldoveneşti).   Toate documentele electronice în cadrul sistemului sînt semnate cu semnătură digitală.  Specialiștii companiei Deeplace au creat în cadrul sistemului locuri de muncă personalizate pentru brokeri, operatori ai Depozitarului și administratori ai sistemului. Sistemul elaborat permite generarea extrasului pentru orice cont și orice perioadă contabilă. Toate interfețele sînt elaborate în trei versiuni lingvistice: de stat, rusă și engleză. Astfel, fiind integrat în SAPI, Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare a devenit participant cu drepturi depline în procesul de transferuri bănești.

În cadrul proiectului dat, a fost depusă o muncă enormă pentru elaborarea cadrului normativ și de reglementare, precum și  documentației tehnică și a ghidului de utilizatori.